parallax background

Vat Compliance

 

Podatek VAT jest jednym z głównych źródeł przychodu rządów większości krajów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat jego udział w przychodach rządowych krajów UE zwiększył się w stosunku do podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne.


W systemie podatkowym firmy pełnią rolę swoistego poborcy podatkowego na rzecz rządu. Nakładają podatek VAT na swoich klientów, po czym uzbierane fundusze przekazują państwu. Istnieje kilka obszarów podatkowych równie skomplikowanych i naszpikowanych potencjalnymi pułapkami co temat podatku VAT. Różne produkty i usługi wyceniane są w różny sposób. W zależności od szeregu okoliczności, podatek VAT można odliczyć całkowicie, częściowo lub - wcale. W handlu międzynarodowym występują odmienne interpretacje w zakresie podatku VAT, w zależności czy sprzedaż dotyczy firm czy klientów indywidualnych. W niektórych krajach raporty generowane są na podstawie transakcji, co wymusza wdrożenie oprogramowania umożliwiającego takie rozwiązania. To tylko wyrywek komplikacji, jakie niesie za sobą złożoność tematu podatku VAT. Koniecznym jest dobre poznanie swoich partnerów biznesowych i upewnienie się, że są oni zarejestrowani do VAT. Faktury muszą być sporządzane według konkretnych wytycznych. Nawet dla wielkich przedsiębiorstw wyzwaniem jest zapewnienie wewnątrzfirmowych rozwiązań i środków, niezbędnych do bycia na bieżąco ze zmianami w przepisach prawnych i obowiązkach sprawozdawczych.

 
 

Poza wyżej wspomnianymi zawiłościami dotyczącymi VAT compliance, istnieje też szereg praktycznych przeszkód związanych z obsługą kwestii związanych z VAT we własnym zakresie. Podejście do pozornie normalnych zagadnień, typu urlopy, zwolnienia lekarskie czy fluktuacja pracowników, częstokroć wymaga uciekania się do uciążliwych i drogich rozwiązań. Pracodawca niejednokrotnie może obserwować nadwyżkę lub niewystarczającą ilość pracowników w szeregach swojej firmy. Powierzając profesjonalistom działalność związaną z VAT compliance, można zmniejszyć koszty przy jednoczesnym zwiększeniu jakości wykonywanej pracy w tym zakresie.


Raportowanie i składanie deklaracji VAT w zagranicznych jurysdykcjach jest często niemożliwe z poziomu samodzielnej firmy, gdy wymagany jest lokalny dostęp do miejscowych systemów raportowania. Często wymagana jest także dokumentacja w urzędowym języku danego kraju. Rzetelna firma outsourcingowa rozwiąże tego typu problemy w Państwa imieniu, posługując się własnym zapleczem rozwiązań, lub też współpracując z siecią partnerów biznesowych. Znalezienie pośrednika za granicą na własną rękę jest trudnym zadaniem. Koszty i nieprecyzyjna komunikacja są niejednokrotnie źródłem dalszych problemów. Dodatkowe wysokie koszty wiążą się też z zatrudnieniem przedstawiciela podatkowego, jako że każda firma spoza Unii Europejskiej potrzebuje przedstawiciela wewnątrz UE i odwrotnie.

Powierzając VAT compliance zewnętrznej firmie, macie Państwo możliwość optymalizacji rozliczania VAT z pomocą systemów rachunkowości. Dzięki ich konfiguracji można ograniczyć pracę manualną oraz koszty z nią związane. Nieumiejętnie skonfigurowane systemy księgowe potrafią błędnie rozliczać i naliczać podatek, powodując straty finansowe dla firmy. Wiele z tych systemów nie jest też wyposażonych w rozwiązania umożliwiające raportowanie i monitorowanie operacji. Poprawnie działający system oszczędza czas, pieniądze, a także minimalizuje ryzyko błędu. Pozwala także pracownikom na skupienie się na innych kwestiach, takich jak chociażby kontroling finansowy, zamiast monitorowania operacji podlegających VAT. Umożliwia to także rekrutowanie personelu nastawionego na pracę z procesami o wartości dodanej zamiast kontroli pracy czysto manualnej.

 

Większość firm wykazuje zainteresowanie w kwestii zmniejszenia ryzyka w obrębie procesów dotyczących podatku VAT. Nieodzowne w osiągnięciu całkowitej kontroli nad ryzykiem jest zrozumienie pełnego zakresu działań danej firmy w kwestiach podatkowych, począwszy od konfiguracji danych podstawowych, po fakturowanie, płatności i składanie deklaracji VAT. Przy pomocy specjalistów z zakresu VAT, mogą Państwo wypracować stałe schematy działań i przeprowadzać okresowe testy jakości. Podjęcie tych działań umożliwia zminimalizowanie występowania okresowych błędów systemu lub błędów ad-hoc, które mogą skutkować karami pieniężnymi lub upośledzeniem płynności finansowej. Obowiązki związane z podatkiem VAT i innymi podatkami mogą być rozdysponowane pomiędzy pracowników różnych działów, np. finansowego, IT, łańcucha dostaw, logistyki, zasobów ludzkich. Warto spojrzeć na firmę z zewnątrz, by móc ocenić całkowite ryzyko podatkowe i wdrożone w firmie procesy.


EFF świadczy kompleksową obsługę w zakresie podatku VAT i usług outsourcingowych. Oferujemy usługi w zakresie VAT compliance, takie jak rejestracja do VAT i składanie deklaracji VAT w większości miejsc na świecie, oraz konsultacje podatkowe dotyczące VAT i usługi z zakresu zarządzania ryzykiem. Z pomocą EFF będą Państwo w stanie rozwiązywać kwestie praktyczne oraz zoptymalizować i zredukować ryzyko w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT. Eksperci pracujący w EFF są w stanie zapewnić ciągłość i wydajność procesów w Państwa firmie.