parallax background

Usługi Payroll.
Lista płac
twojej firmy

 

Kompleksowe zarządzanie płacami to jedna z usług realizowanych w ramach współpracy w zakresie księgowości. Payroll polega na całkowitym oddaniu zarządzania płacowego firmie zewnętrznej. Dzięki outsourcingowi można zyskać nie tylko pełną sprawność nad kalkulacją wynagrodzeń. Budżetowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nowych pracowników, usprawnienie procesu płacowego czy optymalizacja kosztów kadrowych to zaledwie kilka z licznych korzyści wynikających ze wsparcia Payroll proponowanego przez naszych księgowych.


Nasza kompleksowa usługa księgowa skupia się przede wszystkim na aspektach płacowych. Nasze działania obejmują kwestie wynagrodzeń dla pracowników, a także obliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne.


Skrupulatnie sporządzamy dokumentacje pracownicze oraz przejmujemy odpowiedzialność prawną za nasze działania – tym samym wszelkie konsekwencje finansowe przechodzą na outsourcing a nie, jak bywa w przypadku samodzielnego kontrolowania płac, na przedsiębiorstwo.


Korzyści z usługi Payroll


Zaletą oddania płac firmie outsourcingowej jest uproszczenie procesów biznesowych. Innymi słowy, firma może skupić się w pełni na obowiązkach kadrowych, pozostawiając temat płac w rękach księgowych. W rezultacie otrzymujecie Państwo pełen raport podjętych działań oraz szczegółową dokumentację dotyczącą płac każdego zatrudnionego pracownika.

 

Payroll to także:

 

Lista ta nie wyczerpuje działań podejmowanych przez nas w ramach usługi Payroll. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Oferujemy przygotowanie oferty uwzględniającej potrzeby rynku oraz sytuację biznesową Państwa firmy.

parallax background
 

Zarządzamy płacami kompleksowo, transparentnie i w wygodny dla klienta sposób, z zachowaniem terminowości, dokładności i stosowania się do wymogów prawnych. Takie podejście daje możliwość pozyskania oszczędności, lepszej organizacji pracy działu kadr, a tym samym zoptymalizowanie procesów biznesowych.


skontaktuj się z nami