parallax background

VAT Compliance
Rejestracja
do VAT

 

Prowadzenie działalności o zasięgu międzynarodowym to obecnie nieodłączony element strategii wielu firm, niezależnie od ich wielkości. Sprzedaż na rynkach zagranicznych pociąga za sobą konieczność monitorowania przez firmy obowiązków w zakresie podatku VAT w poszczególnych krajach. Po przekroczeniu poziomu sprzedaży powyżej progu podatkowego określonego w danym Państwie musisz jako przedsiębiorca zarejestrować się do VAT lub GST (już przy sprzedaży za stosunkowo niewielką kwotę).


Rejestracja podatku VAT w obcym kraju jest często koniecznym i trudnym zadaniem. Podmioty zagraniczne muszą spełnić kompleksowe wymagania dotyczące dokumentacji i przestrzegać lokalnych procedur składania wniosków. Zrozumienie lokalnych przepisów, języka i kultury jest niezbędne do pomyślnej rejestracji. Niewiele firm ma własne kompetencje do obsługi zagranicznych rejestracji i rozliczeń w zakresie podatku VAT. Wybór Duni EFF to naturalny krok w celu uniknięcia problemów i niepotrzebnych kosztów.

 

Ceny

Oferujemy atrakcyjne i przede wszystkim konkurencyjne ceny. Pobieramy stałą opłatę za rejestrację i złożenie deklaracji VAT. Cena takiego pakietu uzależniona jest od kraju rejestracji i składania deklaracji, a także liczby wymaganych dokumentów. Koszty tłumaczeń, poświadczeń notarialnych oraz konsultacji stanowią koszty dodatkowe.

Rejestracja do VAT w zakresie międzynarodowym
może dotyczyć firm, które:

zamierzają otworzyć magazyny w innych krajach

sprzedają towary przez internet osobom fizycznym i innym podmiotom

wysyłają towary bezpośrednio do osób prywatnych

wysyłają maszyny do różnych krajów (z usługą instalacji)

sprzedają bilety wstępu na konferencje

świadczą usługi w zakresie nieruchomości

 

Jakie są nasze zalety?

parallax background
 

Mamy wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi rejestracji większości krajów na świecie.


Skontaktuj się z nami już dziś,
aby ocenić swoją sytuację w zakresie podatku VAT.


skontaktuj się z nami
 

Oferujemy kompleksowy pakiet usług
związanych z podatkiem VAT: