parallax background

Finlandia.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na rynek fiński
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terenie Finlandii
  • składują na terenie Finlandii towary w celu ich odsprzedaży
  • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz fińskich konsumentów (rejestracja wymagana jest, kiedy roczna wartość sprzedaży przekroczy ustalony w Finlandii próg
  • organizują na terenie Finlandii eventy na żywo.

Deklaracje VAT składa się w Finlandii w odstępach kwartalnych, do 20. dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału. W tym samym terminie należy uregulować zobowiązanie wobec fińskiego urzędu skarbowego.

Podmioty zagraniczne działające na terenie Finlandii muszą też przestrzegać miejscowych regulacji dotyczących m.in.: fakturowania oraz archiwizowania ksiąg i rejestrów..

Zaufali nam:

EFF Apps