parallax background

Sprzedaż wysyłkowa.
Dowiedz się
więcej

 

Najbardziej obiecującym sposobem rozwoju biznesu jest obecnie rozszerzenie swojej działalności na rynek zagraniczny.


Można tego dokonać m.in. poprzez rozbudowanie zakresu swych usług o transgraniczną sprzedaż wysyłkową, która jest jednym z najbardziej popularnych sposobów sprzedaży towarów - popularnych, ale też obwarowanych szeregiem regulacji podatkowych. Nie powinno to jednak odstraszać nikogo, kto chce z niego skorzystać - wystarczy najpierw zadbać o należytą zgodność proceduralną, aby uniknąć odpowiedzialności karnej za uchybienia prawne.


Progi sprzedażowe


Chcąc prowadzić wewnątrzwspólnotową sprzedaż wysyłkową w ramach e-commerce, sprzedawca musi być płatnikiem VAT. Zobowiązuje się on wtedy do dostawy towarów na terenie Unii Europejskiej na rzecz osób prywatnych lub niezarejestrowanych do VAT firm. Należy jednak pamiętać, że o miejscu rozliczania podatku VAT (w kraju siedziby lub kraju odbiorcy) oraz o kwocie zwolnionej z podatku VAT decydują m.in. progi sprzedażowe, które każdy kraj Unii Europejskiej ustala indywidualnie.


Progi sprzedażowe dla poszczególnych krajów UE przedstawiają się następująco…

 
Austria
35.000 EUR
Belgia
35.000 EUR
Czechy
1.140.000 CZK
Dania
280.000 DKK
Estonia
35.000 EUR
Finlandia
35.000 EUR
Francja
35.000 EUR
Hiszpania
35.000 EUR
Holandia
100.000 EUR
Irlandia
35.000 EUR
Litwa
35.000 EUR
Łotwa
35.000 EUR
Niemcy
100.000 EUR
Norwegia
35.000 EUR
Portugalia
35.000 EUR
Polska
160.000
Słowacja
35.000 EUR
Szwecja
320.0000 SEK
Wielka Brytania
70.000 GBP
Włochy
35.000 EUR
Węgry
8800000 HUF
 

Po przekroczeniu progu sprzedażowego w kraju odbiorcy, sprzedawca musi zarejestrować się w tym kraju do VAT. Zobowiązuje się tym samym do terminowego wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań podatnika w tym kraju, takich jak składanie deklaracji VAT.

Sprzedaż przez Amazon


Progi sprzedażowe to nie jedyne zmienne, z którymi należy się liczyć. Wymóg rejestracji do VAT może być także uzależniony od przyjętego modelu sprzedaży.


Posługując się przykładem sprzedaży przez Amazon, z której korzysta wiele firm praktykujących transgraniczną sprzedaż, sprzedawca może zdecydować się na bezpośrednią sprzedaż towaru z magazynu z Polski lub na model FBA (Fulfillment by Amazon), czyli wysłanie swoich towarów do zagranicznego magazynu Amazon, skąd kierowane są do docelowego odbiorcy.


Każdy z tych modeli rządzi się innymi prawami, jeśli chodzi o rozliczanie VAT. Dla przykładu, korzystający z modelu FBA mogą magazynować swoje towary aż w siedmiu różnych krajach, a co za tym idzie, zobowiązani zostaną do rozliczania VAT we wszystkich tych krajach.

 

Dlaczego my?


Sprzedając za granicę trzeba być świadomym złożoności i mnogości obowiązków sprawozdawczych, które za tym idą. Tryb składania deklaracji VAT oraz obowiązujące terminy często różnią się w zależności od kraju. Nie można polegać wyłącznie na znajomości polskich przepisów i założyć, że mają one odzwierciedlenie także za granicą. Monitorowanie całości działań międzynarodowych w celu wychwycenia momentu przekroczenia progu sprzedażowego również wiąże się z dodatkowym nakładem czasu i środków.


Przygotowując się do wejścia na rynek zagraniczny, warto zwrócić się o pomoc do specjalistów z wieloletnim doświadczeniem na arenie międzynarodowej, którzy dopilnują wszelkich formalności i zapewnią zgodność procesów z zagranicznym podatkiem VAT.


Z tego typu zawiłościami nasi eksperci stykają się na co dzień. Możemy poszczycić się stale rosnącą grupą zadowolonych klientów, z którymi budujemy kompleksową współpracę opartą na zaufaniu. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy takie rozwiązanie jest dla Państwa opłacalne, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej i niezobowiązującej konsultacji telefonicznej z jednym z naszych ekspertów.