parallax background

Austria.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

 • importują towary spoza UE na rynek austriacki
 • prowadzą zakup i sprzedaż towarów do innych państw członkowskich UE (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT)
 • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terenie Austrii
 • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz konsumentów austriackich (nadanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT wymagana jest, kiedy wartość sprzedaży przekroczy w skali roku limit 35.000 EUR)
 • składują na terenie Austrii towary w celu ich odsprzedaży
 • organizują na terenie Austrii eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.
 • korzystają na terenie Austrii z usług z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

Austriackie organy skarbowe wymagają w celu nadania certyfikatu VAT (VAT UE) i rejestracji do VAT wypełnienia odpowiednich formularzy i przedłożenia przez podmiot zagraniczny, takich dokumentów jak:

 • potwierdzenie rejestracji do VAT w kraju pochodzenia
 • umowę lub statut spółki
 • odpis z krajowego rejestru handlowego
 • wzór podpisu

Formularze rejestracyjne dostępne są na stronie internetowej austriackiego Ministerstwa Finansów. Przedsiębiorstwa, które nie mają na terenie Austrii stałej siedziby, powinny dokonać rejestracji w Urzędzie Skarbowym Miasta Graz. Przedsiębiorstwa takie, które nie są rezydentami podatkowymi UE nie muszą powoływać pełnomocnika ds. podatków.

Podmioty zagraniczne, których obroty roczne przekraczają próg 100.000 EUR, zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji VAT. Jeżeli jednak wartość sprzedaży mieści się w przedziale od 30.000 EUR do 100.000 EUR, deklaracje powinny być składane kwartalnie. W obu przypadkach wymagane jest także złożenie deklaracji rocznej. Wszelkie rozliczenia odbywają się elektronicznie. Zwolnieniu z VAT podlegają jedynie te przedsiębiorstwa, których obroty roczne nie przekraczają limitu 30.000,00 EUR. W takim przypadku nie ma obowiązku składania deklaracji.

Termin złożenia deklaracji oraz zapłaty należnego podatku VAT do urzędu skarbowego to 15. dzień miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego. Deklaracja roczna powinna być złożona do dnia 30 czerwca roku następnego.

W przypadku złożenia deklaracji z błędami lub złożenia deklaracji po terminie, przedsiębiorstwa mogą podlegać karom sięgającym 10% należnego podatku VAT. Zobowiązania wobec austriackiego Urzędu Skarbowego wygasają po 5 latach. W przypadku powtarzających się wykroczeń podatkowych lub podejrzenia oszustwa, okres ten może zostać przedłużony do 10 lat.

W przypadku rozliczeń VAT, nie można dokonać potrącenia podatku naliczonego od zakupu usług rekreacyjnych, kupna i wynajmu samochodów, motocykli i innych pojazdów.

Podmioty zagraniczne działające na terenie Austrii muszą także stosować się do zasad dotyczących m.in. fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów przez okres 7 lat.

Zaufali nam:

EFF Apps