parallax background

Dania.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na obszar Danii
  • dokonują zakupu i sprzedają towary na terytorium Danii
  • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz duńskich konsumentów (rejestracja VAT jest wymagana, kiedy wartość sprzedaży przekroczy próg 280.000 DKK)
  • składują na terenie Danii towary w celu dalszej odsprzedaży
  • organizują w Danii różnego rodzaju wydarzenia na żywo, wystawy, konferencje, itp.
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów – WDT).

Przedsiębiorca, który chce zarejestrować się jako płatnik podatku VAT w Danii musi wypełnić formularz 40 110 (w oryginale: Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser – start) oraz formularz 40 111 (w oryginale: Registrering af udenlandske tjenesteydelser) na stronie www.virk.dk.

W celu rejestracji, należy kontaktować się z:

Erhvervs-og Selskabsstyrelsen

Kampmannsgade 1
DK-1780 Copenhagen V
Tel.: +45 33 30 77 00
Faks: +45 33 30 77 99
E-mail: ckk@eogs.dk

Przepisy duńskie pozwalają na powołanie pełnomocnika ds. podatkowych.

Deklaracje VAT należy składać do właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Okresy rozliczeniowo-sprawozdawcze to miesiąc, kwartał lub pół roku. Możliwość skorzystania z danej opcji uwarunkowana jest wartością rocznej sprzedaży podlegającej VAT. Deklaracje miesięczne składane są przez przedsiębiorstwa, u których wartość sprzedaży w skali roku przekracza 15.000.000 DKK, kwartalne natomiast w przypadku, kiedy sprzedaż kształtuje się w zakresie od 1.000.000 DKK do 15.000.000 DKK. Firmy, których sprzedaż podlegająca VAT nie przekracza 1.000.000 DKK mogą skorzystać z możliwości rozliczania VAT w systemie półrocznym.

Terminy składania deklaracji są następujące:

  • do 25. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni – deklaracje miesięczne
  • miesiąc i 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego – deklaracje kwartalne
  • pierwszy dzień trzeciego miesiąca od upływu okresu rozliczeniowego – deklaracje półroczne.

Odliczenia VAT nie przysługują m.in. z tytułu zakupu i użytkowania samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu do 9 osób, kosztów reprezentacji, pobytów w hotelach i usług restauracyjnych powyżej limitu w wysokości 25% naliczonego podatku VAT.

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność w Danii muszą także stosować się do zasad dotyczących m.in. fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów przez okres 7 lat.

Zaufali nam:

EFF Apps