parallax background

Estonia.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na obszar Estonii
  • prowadzą sprzedaż z obszaru Estonii bezpośrednio na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE)
  • dokonują sprzedaży z obszaru Estonii na rzecz przedsiębiorców z UE w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)i
  • dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terenie Estonii
  • prowadzą prace budowlane na terenie Estonii
  • prowadzą sprzedaż na odległość do Estonii powyżej limitu 35.000 EUR w ujęciu rocznym.

VAT naliczany jest od dostaw towarów i usług w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz samozaopatrzeniem w towary i usługi. Płatnikiem podatku jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako podatnik VAT. Progiem obligatoryjnej rejestracji jest 40.000 EUR. Limit w przypadku płatnika podatku będącego podmiotem z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku nabycia towarów wynosi 10.000 EUR. Nie przewiduje się progu w przypadku nabywania usług.

Okresem podlegającym opodatkowaniu jest miesiąc kalendarzowy. Deklaracje VAT należy składać w urzędzie skarbowym do 20 dnia miesiąca następującego po okresie podlegającym opodatkowaniu.

Podmioty zagraniczne działające na terenie Estonii muszą także stosować się do zasad dotyczących m.in. fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów.

Zaufali nam:

EFF Apps