parallax background

Hiszpania.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na rynek hiszpański
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terytorium Hiszpanii
  • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz konsumentów hiszpańskich (rejestracja VAT wymagana jest, kiedy wartość sprzedaży przekroczy w skali roku limit 35.000 EUR)
  • składują na terytorium Hiszpanii towary w celu ich odsprzedaży
  • organizują w Hiszpanii wydarzenia na żywo, wystawy, konferencje, itp.

Hiszpański urząd skarbowy wymaga w celu rejestracji podmiotu zagranicznego do VAT wypełnienia odpowiedniego wniosku w języku hiszpańskim oraz załączenia następujących dokumentów:

  • potwierdzenia rejestracji do VAT w kraju pochodzenia
  • umowy lub statutu spółki
  • odpisu z krajowego rejestru handlowego
  • oświadczenia o braku siedziby w Hiszpanii
  • pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego dla przedstawiciela ds. podatkowych (Hiszpania wymaga od podmiotów zagranicznych posiadania pełnomocnika fiskalnego).

Rejestracji dokonuje się w urzędzie skarbowym właściwym dla pełnomocnika fiskalnego przed rozpoczęciem działalności w Hiszpanii.

Podmioty zagraniczne, których sprzedaż za miniony rok nie przekroczyła pułapu 6 mln EUR, zobligowane są do składania deklaracji VAT w odstępach kwartalnych. Jeżeli wartość sprzedaży przekracza ten limit, deklaracje należy składać co miesiąc. W obu przypadkach wymagane jest sporządzenie deklaracji rocznej.

Termin złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku VAT na rzecz urzędu skarbowego przypada na 20. dzień miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego. Deklaracje roczne składa się natomiast do dnia 31 stycznia roku następnego.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie VAT wahają się w Hiszpanii od 20% do 200% wartości VAT podlegającego zapłacie. Ponadto, z tytułu zwłoki w płatności, mogą zostać naliczone odsetki wynoszące zwyczajowo 5% w stosunku miesięcznym.

Przy rozliczaniu VAT odliczyć można podatek naliczony z tytułu usług restauracyjnych, hotelarskich i innych kosztów podróży, a także zakupu towarów w celu odsprzedaży. Można także potrącić VAT z tytułu kosztów reklamy. Niedozwolone jest natomiast dokonywanie odliczeń z tytułu zakupu upominków biznesowych oraz kosztów reprezentacji.

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność na terenie Hiszpanii muszą także stosować się do miejscowych regulacji w zakresie m.in.: fakturowania i archiwizowania rachunków oraz rejestrów przez okres 10 lat.

Zaufali nam:

EFF Apps