parallax background

Holandia.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

 • importują towary na terytorium Unii Europejskiej za pośrednictwem Holandii
 • dokonują sprzedaży lub zakupu na terytorium Holandii (jeżeli kontrahent nie jest zarejestrowany w Holandii jako podatnik VAT)
 • prowadzą na terytorium Holandii sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz konsumentów (próg rejestracji do celów VAT wynosi 100.000 EUR w skali roku)
 • prowadzą sprzedaż z terytorium Holandii bezpośrednio na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • wykonują w Holandii prace budowlane na rzecz osób fizycznych
 • otrzymują faktury z klauzulą mechanizmu odwrotnego obciążenia do opodatkowania w Holandii
 • organizują na obszarze Holandii wydarzenia na żywo, pokazy, konferencje, itp.
 • samodzielnie dostarczają towary na terytorium Holandii.

W celu rejestracji do VAT i uzyskania niderlandzkiego numeru NIP przedsiębiorcy zagraniczni powinni wypełnić odpowiednie formularze, załączyć następujące dokumenty:

 • potwierdzenie rejestracji do VAT w kraju pochodzenia
 • umowa lub statut spółki
 • odpis z krajowego rejestru handlowego.

i złożyć je niderlandzkiego urzędu skarbowego:

Kantoor Buitenland / Belastingdienst Limburg
(Urząd Skarbowy Prowincji Limburgia / Oddział ds.Podmiotów Zagranicznych)

Postbus 2865
6401 DJ Heerlen
Holandia

Standardowym okresem rozliczeniowym dla podatku VAT jest kwartał. Podmioty zagraniczne, których zobowiązania z tytułu VAT przekraczają w ujęciu kwartalnym próg 15.000 EUR, zobligowane są do składania deklaracji VAT co miesiąc. Terminem rozliczenia jest ostatni dzień miesiąca następującego po upływie okresu, którego dotyczy deklaracja. Można to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej (http://www.belastingdienst.nl). W przypadku złożenia deklaracji z błędami lub po terminie przedsiębiorstwa zagraniczne mogą podlegać karom grzywny w wysokości do 4.920 EUR. Ponadto, z tytułu zwłoki w zapłacie VAT naliczane są karne odsetki. Stopa oprocentowania podlega aktualizacji dwa razy do roku.

Przy rozliczaniu VAT nie można dokonać potrącenia podatku naliczonego od zakupu żywności i napojów dla pracowników, świadczeń pracowniczych (w obszarze sportu, rekreacji i zakwaterowania), usług gastronomicznych i restauracyjnych.

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność na terenie Holandii muszą także stosować się do miejscowych regulacji w zakresie m.in. fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów przez okres 7 lat.

Zaufali nam:

EFF Apps