parallax background

Litwa.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na rynek litewski
  • prowadzą sprzedaż w ramach WDT lub nabywają towary z terytorium Unii Europejskiej (WNT))
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terenie Litwy
  • składują na terenie Litwy towary w celu ich odsprzedaży
  • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz litewskich konsumentów.

Osoby podlegające opodatkowaniu w Republice Litewskiej nie muszą rejestrować się jako podatnicy VAT, a także rozliczać i płacić VAT od dostarczonych towarów i/lub usług (z wyłączeniem nowych pojazdów dostarczanych do innych państw członkowskich UE), o ile całkowita wartość sprzedaży towarów i/lub usług, dostarczonych w ramach podstawowej działalności gospodarczej podmiotu, nie przekracza w okresie minionych 12 miesięcy kwoty 45.000 EUR.

Uzyskanie numeru VAT UE i rejestracja VAT jest obligatoryjna dla podatników, którzy nie są i nie muszą być zarejestrowani jako podatnicy VAT ze względu na realizację dostaw towarów lub usług na terytorium Litwy, a także dla osób prawnych, które nie są podatnikami i wprowadzają na terytorium Litwy towary z innego państwa członkowskiego UE. Rejestracja w zakresie podatku VAT nie jest obowiązkowa, jeżeli łączna wartość wszystkich towarów sprowadzonych z innych państw członkowskich UE (poza nowymi pojazdami lub towarami objętymi akcyzą) nie przekroczyła w minionym roku kalendarzowym 14.000 EUR (z wyłączeniem VAT) i prognozy nie przewidują, by ten limit został przekroczony w roku bieżącym.

Możliwość dobrowolnej rejestracji do podatku VAT istnieje jednak w sytuacji, gdy określony powyżej próg nie został przekroczony.

Okres rozliczeniowy

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, a w przypadku osób fizycznych będących podatnikami VAT – pół roku. W niektórych przypadkach może to być także kwartał kalendarzowy lub inny okres. Jeżeli jako okres rozliczeniowy przyjęto miesiąc kalendarzowy, deklaracje VAT należy składać w terminie do 25. dnia następnego miesiąca i w tym samym terminie uregulować należny podatek VAT.

Zaufali nam:

EFF Apps