parallax background

Norwegia.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Nadanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT jest obligatoryjna, jeżeli roczne obroty przedsiębiorcy w Norwegii przekroczą próg 50.000 NOK. Ponadto, rejestracji należy dokonać, jeżeli podmiot:

  • dostarcza towary na terytorium Norwegii
  • eksportuje towary z terytorium Norwegii
  • świadczy usługi (np. usługi konsultingowe), organizuje imprezy sportowe czy inne wydarzenia o charakterze rozrywkowym

Celem uzyskania certyfikatu VAT UE i dokonania w Norwegii rejestracji na potrzeby VAT, należy wypełnić i przesłać w trybie on-line formularz dostępny na stronie altinn.no. Można też przekazać do właściwego urzędu skarbowego formularz BR-1018 w formie papierowej. Podmioty bez stałej siedziby w Norwegii, tj. nieposiadające norweskiej rezydencji podatkowej, mogą korzystać z obsługi tzw. pełnomocnika ds. podatkowych pełnomocnika fiskalnego, który winien mieć miejsce zamieszkania lub prowadzić działalność na terytorium Norwegii.

Deklaracje VAT (MVA) składa się co dwa miesiące w trybie elektronicznym za pośrednictwem portalu altinn.no w następujących terminach:.

  • do dnia 10 kwietnia – za styczeń i luty
  • do dnia 10 czerwca – za marzec i kwiecień
  • do dnia 31 sierpnia – za maj i czerwiec
  • do dnia 10 października – za lipiec i sierpień
  • do dnia 10 grudnia – za wrzesień i październik
  • do dnia 10 lutego – za listopad i grudzień.

Deklaracja VAT obejmuje zarówno przychody, jak i koszty danego okresu.

Podmioty o nadanym numeze VAT UE i wpisane do rejestru podatników VAT mają obowiązek pobierania i zapłaty podatku od sprzedaży towarów i usług, a także prowadzenia w Norwegii księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi (Ustawa o rachunkowości z dnia 19 listopada 2004 roku nr 73 oraz Ustawa o podatku od towarów i usług).

Zaufali nam:

EFF Apps