parallax background

Polska.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

 • importują towary spoza Unii Europejskiej na rynek polski
 • prowadzą działania w zakresie kupna/sprzedaży na terenie Polski
 • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz polskich konsumentów (rejestracja VAT wymagana jest, kiedy wartość sprzedaży przekroczy w skali roku limit 160.000 PLN (37.640 EUR)
 • magazynują w Polsce towary w celu ich odsprzedaży
 • organizują w Polsce eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.
 • samodzielnie dostarczają towary konsumentom.

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym powinna zostać dokonana przed rozpoczęciem działalności, tj. przed pierwszą transakcją podlegającą opodatkowaniu. Wymagany jest formularz NIP-2 do nadania numeru identyfikacji podatkowej oraz VAT-R – formularz rejestracji VAT. Do powyższych dokumentów należy załączyć:

 • zaświadczenie o rejestracji spółki jako czynnego podatnika VAT w innym kraju UE
 • statut spółki
 • wyciąg z krajowego rejestru handlowego firmy
 • kopię umowy z polskim bankiem, w którym zostało utworzone konto bankowe dla celów biznesowych
 • potwierdzenie statusu firmy w Polsce potrzebne do rozliczania podatku VAT
 • opis działalności prowadzonej na terenie Polski.

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
ul. Jagiellonska 15
03-719 Warszawa
Polska

Każda firma zarejestrowana w Polsce zobowiązana jest jako podatnik VAT do składania deklaracji VAT za każdy okres rozliczeniowy. Podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesiąc, jednak firmy, których obrót za poprzedni rok nie przekracza 1.200.000 EURO / 5.135.000 PLN, mogą zdecydować się na rozliczenia kwartalne. W swych deklaracjach spółki zagraniczne wykazują zarówno VAT należny (od sprzedaży), jak i VAT naliczony (od zakupów) umniejszając tym samym zobowiązanie wobec US z tytułu VAT. Odliczeń nie można zastosować m.in. w przypadku usług gastronomicznych i zakwaterowania, a także od zakupu samochodu, który nie jest wykorzystywany do celów służbowych.

Termin złożenia deklaracji do Urzędu Skarbowego to 25. dzień miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego. W przypadku złożenia deklaracji z błędami lub złożenia deklaracji po terminie, na przedsiębiorstwa może zostać nałożona kara, którą zazwyczaj stanowią odsetki naliczone od kwoty niezapłaconego podatku. Stopa co najmniej 8%. W przypadku nadwyżki podatku VAT naliczonego spółka może ubiegać się o zwrot nadpłaconej kwoty lub pozostawić ją do rozliczenia na poczet zobowiązań z tyt. VAT przyszłych okresów.

Inwestorzy zagraniczni świadczący usługi lub prowadzący sprzedaż towarów na terenie Polski zobowiązani są do przestrzegania polskich zasad w zakresie rachunkowości i stawek VAT.

Zaufali nam:

EFF Apps