parallax background

Portugalia.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na rynek portugalski spoza UE
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terytorium Portugalii
  • nabywają w Portugalii towary pochodzące z innego kraju UE
  • składują na terytorium Portugalii towary w celu ich odsprzedaży
  • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz konsumentów portugalskich (rejestracja VAT wymagana jest, kiedy wartość sprzedaży przekroczy w skali roku limit 35.000 EUR)
  • organizują na terenie Portugalii eventy na żywo.

Podmiot może zdecydować się na:

  • deklaracje miesięczne – które składa się do 10. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego lub
  • deklaracje kwartalne – które składa się do 15. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego (w tym przypadku danego kwartału).

Ponadto wymagane jest złożenie rocznej deklaracji VAT w terminie do 15 lipca roku następnego.

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność na terytorium Portugalii, muszą także stosować się do miejscowych regulacji w zakresie m.in. fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów przez okres 10 lat.

Zaufali nam:

EFF Apps