parallax background

Wielka Brytania.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na rynek brytyjski spoza EU
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terytorium Wielkiej Brytanii
  • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz konsumentów brytyjskich (rejestracja VAT wymagana jest, kiedy wartość sprzedaży przekroczy w skali roku 70.000 GBP)
  • składują na terytorium Wielkiej Brytanii towary w celu ich odsprzedaży
  • organizują na terenie Wielkiej Brytanii wydarzenia na żywo, wystawy, konferencje, itp.

Podmioty zagraniczne powinny wypełnić formularz VAT1, by dokonać rejestracji w zakresie realizacji dostaw towarów lub usług na obszarze Wielkiej Brytanii oraz formularz VAT1A w przypadku sprzedaży na odległość do UK. Przedsiębiorstwa niebędące rezydentami podatkowymi powinny posiadać także brytyjski rachunek bankowy. HMRC może skontaktować się z przedsiębiorcą ubiegającym się o rejestrację celem uzyskania dodatkowych informacji.

Wnioski należy przesyłać na poniższy adres:

HM Revenue & Customs

Ruby House
8 Ruby Place
Aberdeen, Wielka Brytania
AB10 1ZP

Jeżeli podmiot zagraniczny nieposiadający w Wielkiej Brytanii siedziby, korzysta z usług agenta podatkowego, może on dokonać rejestracji online. Przedsiębiorstwa spoza UE zobowiązane są do powołania pełnomocnika ds. fiskalnego, który ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania podatkowe, odsetki lub grzywny.

Deklaracje można składać w okresach miesięcznych lub kwartalnych. W większości przypadków stosowane są jednak rozliczenia kwartalne. Po dokonaniu rejestracji przedsiębiorstwo przypisane zostanie do jednej z trzech grup rozliczeniowych VAT, tj.:

  • Stagger group 1 – rozliczenia za kwartały kończące się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu
  • Stagger group 2 – rozliczenia za kwartały kończące się w kwietniu, lipcu, październiku i styczniu
  • Stagger group 3 – rozliczenia za kwartały kończące się w maju, sierpniu, listopadzie i lutym.

Deklaracje miesięczne lub kwartalne należy składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej HMRC, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego.

W przypadku złożenia deklaracji z błędami lub zwłoki, przedsiębiorstwa zagraniczne mogą podlegać karom, które mają charakter domiaru nałożonego przez HMRC, stanowiącego odsetek (do 15%) nieuregulowanego podatku VAT.

Przy rozliczaniu VAT, nie można dokonywać odliczeń podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów (z wyłączeniem sytuacji, kiedy używane są one wyłącznie do celów służbowych), towarów i usług niewykorzystanych do celów firmowych oraz kosztów reprezentacji (z wyłączeniem wydatków związanych z klientami zagranicznymi).

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność na terytorium Wielkiej Brytanii, muszą także stosować się do miejscowych regulacji w zakresie m.in.: fakturowania oraz archiwizowania rachunków i rejestrów przez okres 7 lat.

Zaufali nam:

EFF Apps